Strona znajduje się w archiwum.

Nazwy jaskiń

standaryzacja nazw jaskiń do wykazu nazw obiektów fizjograficznych

 W 2007 r. Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych podjęła prace nad  standaryzacją nazw jaskiń. Komisja opiniowała materiał źródłowy, przygotowany przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii, według następującego porządku: 

 1. opiniowanie nazw jaskiń z terenu Pomostu Krakowskiego – 74 obiekty,
 2. opiniowanie nazw jaskiń z terenu Wyżyny Olkuskiej – 730 obiektów,
 3. opiniowanie nazw jaskiń z terenu Regionu Świętokrzyskiego – 135 obiektów,
 4. opiniowanie nazw jaskiń z terenu Wyżyny Częstochowskiej – 613 obiektów,
 5. opiniowanie nazw jaskiń z terenu Wyżyny Wieluńskiej – 22 obiekty.
 6. opiniowanie nazw jaskiń z terenu Tatr Polskich – 707 obiektów,
 7. opiniowanie nazw jaskiń z terenu Pienin – 50 obiektów,
 8. opiniowanie nazw jaskiń z terenu Zewnętrznych Karpat Zachodnich i Wschodnich – 460 obiektów,
 9. opiniowanie nazw jaskiń z terenu Niecki Nidziańskiej – 84 obiekty,
 10. opiniowanie nazw jaskiń z terenu Niżu Polskiego – 17 obiektów,
 11. opiniowanie nazw jaskiń z terenu Garbu Tenczyńskiego – 83 obiekty,
 12. opiniowanie nazw jaskiń z terenu Pagórów Jaworznickich – 1 obiekt,
 13. opiniowanie nazw jaskiń z terenu Sudetów – 82 obiekty.

Łącznie zestandaryzowano 3058 nazw jaskiń z dostarczonego materiału. Nazwy wszystkich obiektów ujęto w trzech załącznikach, w których zamieszczono nazwy zaopiniowane pozytywnie (zał. nr 1), nazwy dla których przyjęto inne brzmienie, zgodne z systemem i dostosowane do wymogów poprawności językowej (zał.. nr 2) oraz propozycje nazw skierowanych do wyjaśnienia ze względu np. na brak współrzędnych geograficznych lub brak źródła informacji (zał. nr 3).

Komisja prosi wszystkich zainteresowanych o przesyłanie drogą elektroniczną uwag do niniejszych propozycji. Pomoże to usunąć błędy redakcyjne oraz wątpliwości dotyczące nazw jaskiń a także uniknąć nieścisłości w tworzonym wykazie nazw obiektów fizjograficznych w Polsce.

Wszelkie uwagi prosimy zgłaszać do dnia 30 czerwca br.

Pliki do pobrania

Kontakt

Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych

ul. Stefana Batorego 5

02-591 Warszawa

tel. (22) 601 47 86

e-mail: Sekretariat.DAP@mswia.gov.pl

 

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych

Pokaż domumenty