Strona znajduje się w archiwum.

Zmiana nazwy miejscowości w gminie Nowa Sarzyna

Wola Żarczycka

Rada Gminy Nowa Sarzyna przedlożyla Ministrowi SWiA kolejny wniosek w sprawie zmiany nazwy miejscowości Wola Żarczycka na Wola Zarczycka, który rozpatrywany był na posiedzeniu KNMiOF  w dniach 14-15 czerwca br. Komisja zajęła wówczas następujące stanowisko:

Nie polemizując z niektórymi dyskusyjnymi wątkami uzasadnień trzech opiniodawców (ekspertów) wspierających stanowisko Wojewody Podkarpackiego, w ostatecznym rozstrzygnięciu aprobatycznie należy potraktować dwustronną motywację
  • z jednej strony uwzględniając niezaprzeczalne fakty związane z dawniejszą i współczesną praktyką administracyjno-urzędową potwierdzającą, że Urząd Miasta i Gminy posługuje się wyłącznie nazwą funkcjonującą w powszechnym obiegu między innymi przy dokonywaniu czynności prawnych związanych z wydawaniem dowodów osobistych, sporządzaniem aktów stanu cywilnego, meldowaniem. Starostwo Powiatowe w Leżajsku również przyjmuje nazwę Wola Zarczycka jako obowiązującą (z taką nazwą wydawane są prawa jazdy i rejestrowane są pojazdy). Ponadto występuje ona w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz na starych mapach katastralnych. Podobnie akceptowana jest przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Leżajsku;
  • z drugiej zaś strony należy wziąć pod uwagę fragment argumentacji prof. K. Ożoga: „(…) Współcześnie w jednoczącej się Europie zwraca się szczególną uwagę na odrębności kulturowe różnych regionów. Nazwa Wola Zarczycka jest dobrem jej obywateli, jest to mocny element identyfikacji i tożsamości. Należy tę nazwę utrzymać nie tylko ze względów ekonomicznych, językowych, ale głównie przez szacunek dla całej społeczności tej wsi, dla wszystkich obywateli, którzy zgodnie z regułami językowymi i kulturowymi używają tej nazwy”.

Wobec powyższego omawiana zmiana znajdzie sie w projekcie roporządzenia MSWiA z terminem wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

Kontakt

Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych

ul. Syreny 23 

01-150 Warszawa

tel. (22) 315 20 26

e-mail: Sekretariat.DAP@mswia.gov.pl

 

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych

Pokaż domumenty